อัพโหลดรูป และ resize ด้วย Simpleimage

วันที่ลง : 10/06/2012 03:13:11   แชร์ :

อัพโหลดรูป และ resize ด้วย Simpleimage

หลักการ : ส่งค่า html form แบบ enctype="multipart/form-data เพื่อสามารถแทรกรูปได้
ส่งไปยังไฟล์ addnewproductresult.php 
รับค่าไฟล์รูปที่อัพโหลด จากนั้นทำการสร้างชื่อไฟล์ขึ้นมาใหม่ โดยนำวันที่ และเลขที่สุ่มขึ้น นำมารวมกัน เพื่อป้องกันชื่อซ้ำ ชื่อไทย เว้นวรรคและกัน Error ต่างๆ
ใช้ function simpleimage เพื่อทำการ resize ขนาดรูป  บันทึกลง folder ที่กำหนด

เข้าไป Copy โค้ดเว็บนี้ก่อน  http://www.white-hat-web-design.co.uk/blog/resizing-images-with-php
Copy class เซฟเป็นไฟล์ชื่อ simpleimage.php
 
วิธีเรียกใช้งาน
ฟอร์ม Html
 1. <form action="addnewproductresult.php" name="addform" method="post" enctype="multipart/form-data">   
 2. <input type="file" name="productsmallimg" size="40">  
 3. <input type="submit" value="เพิ่มใหม่">  
 4. </form> 
 
PHP รับค่า ชื่อไฟล์  addnewproductresult.php
 1. <?php 
 2. include_once("simpleimage.php");
 3. $productsmallimg=trim(stripslashes($productsmallimg));  
 4.   
 5. $productsmallimg = str_replace(" ","",$_FILES['productsmallimg']['name']);  
 6.   
 7. function findexts ($file_name)    
 8. {    
 9.     return substr(strrchr($file_name,'.'),1);    
 10. }    
 11.   
 12. if ($productsmallimg!="") {  
 13.         $fileextension=findexts($productsmallimg); //หานามสกุล ไฟล์   
 14.         $randrandomnum=  rand(1000000, 9000000);  // สุ่ม เลข  
 15.         $newproductsmallimg=date ('YmdHis')."-".$randomnum.".".$fileextension;  //  ตั้งชื่อไฟล์ใหม่เพื่อป้องกันชื่อซ้ำกับรูปที่มี แล้ว  
 16.   
 17.         $serverPath = "productimg/"; // folder ที่ต้องการเซฟ รูป  ให้ chmod  เป็น 777   ด้วย  
 18.         $uploadpath =$serverPath.basename($newproductsmallimg);    // path  รูปที่จะอัพโหลดไปเก็บ

 19. // เรียก ใช้ function simpleimage
 20.         $image = new SimpleImage();  
 21.         $image->load($_FILES['productsmallimg']['tmp_name']);  
 22.         $image->resize(150,200);  // กำหนดขนาด รูป  width*height
 23.         $image->save($uploadpath);  
 24.   
 25.    chmod($uploadpath,0777);  // chmod  เพื่อเวลาแก้ไขจะได้เซฟทับ ได้   
 26.     }
 27. ?>


บทความก่อนหน้า
ฟังก์ชั่นคำนวณจำนวนวัน จาก วันเริ่มต้น และสิ้นสุด Datediff
บทความต่อไป
ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลอย่างง่าย

บทความสงวนลิขสิทธิ์นะ กรุณาอย่า copy ไปแปะ มันไม่ดีต่อความรู้สึก
คุณสามารถเปิดหน้านี้ได้ง่ายๆ ไม่ต้องพิมพ์เอง ด้วยการใช้โปรแกรม QR Reader เพียงสแกนผ่านมือถือหรือ Tablet สแกนไปยัง QR Code

Google Search Ranking

ตรวจสอบอันดับเว็บใน Google เว็บคุณอยู่อันดับไหน ด้วย keywordที่กำหนด

ค้นจาก

Website

Keyword


PHP Captcha Pro 1.0


PHP Code captcha เวอร์ชั่น Pro สุ่มได้ภาษาอังกฤษ ไทย และตัวเลข เลือกสุ่มเฉพาะอย่างได้ สุ่มสีตัวอักษร สุ่มสี background กำหนดความกว้างสูงรูป กำหนดจำนวนตัวอักษรที่สุ่ม เปลี่ยน font ได้ สามารถ Refresh ภาพ โดยไม่ต้อง refresh ทั้งหน้า
จำหน่าย 300 บาท   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตัวอย่าง 1
ตัวอย่าง 2

Thaiquick.com

เว็บโฮสติ้ง 500 mb. เริ่มต้นปีละ 1,000 บาท วางกสท Direct admin ลง Linux Centos รองรับ PHP , Mysql บริหารโดยทีมงาน PHPThai.com   www.Thaiquick.com

Responsive Test

Responsive Test จำลองการทดสอบเปิด Web ขนาดหลายหน้าจอ PC กว้างไม่เท่ากัน เปิดบนมือถือหน้าตาอย่างไร ลองทดสอบดู 
 

↑ Go top